ἔμμισθος

ἔμμισθος, ον,
A in receipt of pay, hired, Th.6.22;

ξένοι Pl.Lg.816e

, al.; ἔ. τινος paid for a thing, Luc.Merc.Cond.13; ἔ. τινα ποιεῖν to make him pensionary,

παῖδας ὀρφανούς Plu.Alex.71

;

ὅλην τὴν πόλιν Id.Per. 12

.
2 of work, paid, ὀργάνων καὶ ἔργων γένεσις ἔ. Pl.Lg.920e.
3 metaph., mercenary,

εἰ ἔ. ἡ θεραπεία Ph.2.19

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἔμμισθος — in receipt of pay masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • έμμισθος — η, ο (Α ἔμμισθος, ον) 1. αυτός που παίρνει μισθό («έμμισθος επιμελητής») 2. (για πράγμ. ή καταστάσεις) αυτός που γίνεται με αμοιβή («έμμισθη υπηρεσία») αρχ. αυτός που πληρώνεται για κάτι …   Dictionary of Greek

 • έμμισθος — η, ο επίρρ. α 1. που παίρνει μισθό, ο μισθωτός: Έμμισθος υπάλληλος. 2. που γίνεται με μισθό, με αμοιβή: Έμμισθη εργασία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • έμμισθος — [эммистос] εκ. платный, наемный …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • ἐμμίσθως — ἔμμισθος in receipt of pay adverbial ἔμμισθος in receipt of pay masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔμμισθον — ἔμμισθος in receipt of pay masc/fem acc sg ἔμμισθος in receipt of pay neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμμίσθοις — ἔμμισθος in receipt of pay masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμμίσθου — ἔμμισθος in receipt of pay masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμμίσθους — ἔμμισθος in receipt of pay masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμμίσθων — ἔμμισθος in receipt of pay masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔμμισθα — ἔμμισθος in receipt of pay neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.